Whitelist - PMG för iPhone

Nedanstående lista redovisar vilka kombinationer av telefontyper och iOS versioner där Datatal har användare med aktiva licenser vilka INTE rapporterat några problem relaterade till själva Appen.

Om din telefontyp och/eller iOS version inte finns med på listan betyder det enbart att vi ännu ej verifierat dessa kombinationer. Datatal åtgärdar efter hand eventuella problem med nya kombinationer och utökar löpande listan.

  1. iPhone 4 (iOS 4.3)
  2. iPhone 4 (iOS 4.2)
  3. iPhone 4 (iOS 4.1)
  4. iPhone 3GS (iOS 4.3)
  5. iPhone 3GS (iOS 4.2)
  6. iPhone 3GS (iOS 4.1)
  7. iPhone 4 (iOS 4.0.1)
  8. iPhone 4 (iOS 5)